Invited talks

 

  1. Tomasz Dietl, International Research Centre Magtop in Warsaw, II Interdisciplinary FNP Conference, Warsaw, 20-21 November, 2017 (plenary)
  2. Tomasz Dietl, “Superconductivity in lead and tin monochalcogenides”, XVIII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa. Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i silnie skorelowane układy elektronowe. Krynica Morska, Poland, 8-13.X.2017.
  3. Tomasz Dietl, “Nanospintronics of Topological Materials”, NanoInnovation 2017, Conference and Exhibition, Rome, Italy, 25-29 Sept. 2017 (plenary).
  4. Tomasz Dietl „Ustawa 2.0 a doskonałość naukowa w badaniach- komentarz”, Narodowy Kongres Nauki, Kraków, 19-20 września 2017 (plenary).
  5. Tomasz Dietl, “Magnetic topological materials”, EMRS2017 Fall Meeting, Warsaw, Poland, 18-21 Sept. 2017 (plenary).
  6. Tomasz Dietl, “Electric-field control of magnetism by piezoelectric effects”, The European Conference on Physics of Magnetism, Poznań, Poland, June 26-30, 2017 (plenary).
  7. Tomasz Dietl, “Topological Magnetic Materials”, International Symposium „Within and Beyond quantum Mechanics”, Sopot, Poland, 25-27 May, 2017.
READ MORE