Purchases / zamówienia

Zapytanie Ofertowe:

Obsługa płacowo-kadrowa w związku z realizacją projektu Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną

(RZP/002/2018)

Data zamieszczenia zapytania na stronie: 2018-01-29

Termin składania ofert 2018-02-06 do godz. 12:00

Obsługa prawna w związku z realizacją projektu w zakresie Prawa Zamówień Publicznych

(RZP/001/2018)

Data zamieszczenia zapytania na stronie: 2018-01-19

Termin składania ofert 2018-01-31 do godz. 12:00

Przetarg:

Dostawa czystych pierwiastków do epitaksji warstw metodą MBE. (FZP/001/2018)

Termin składania ofert  2018-01-30

Zapytania Ofertowe – zakończone:

Obsługa prawna w związku z realizacją projektu w zakresie Prawa Zamówień Publicznych (RZP/001/2017)

Data zamieszczenia zapytania na stronie: 2017-04-27

Termin składania ofert 2017-05-08

Przetargi – zakończone:

Dostawa pompy kriogenicznej o dużej szybkości pompowania wraz z wyposażeniem. (FZP/002/2017)

Termin składania ofert 2017-08-31

Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Fundacji MagTop przy Al. Lotników 32/46, Warszawa (FZP/001/2017)

Termin składania ofert 2017-05-08

Informacja o wynajmie pomieszczeń użytkowych (RZP/004/2017)

Plan Zamówień Publicznych Fundacji Badawczej MagTop na 2017