Purchases / zamówienia

Zapytanie Ofertowe:

Przetarg:

Zapytania Ofertowe – zakończone:

Obsługa prawna w związku z realizacją projektu w zakresie Prawa Zamówień Publicznych (RZP/001/2017)

Data zamieszczenia zapytania na stronie: 2017-04-27

Termin składania ofert 2017-05-08

Przetargi – zakończone:

Dostawa pompy kriogenicznej o dużej szybkości pompowania wraz z wyposażeniem. (FZP/002/2017)

Termin składania ofert 2017-08-31

Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Fundacji MagTop przy Al. Lotników 32/46, Warszawa (FZP/001/2017)

Termin składania ofert 2017-05-08

Plan Zamówień Publicznych Fundacji Badawczej MagTop na 2017